Tørretubler

En af vore tørretumblere er udbrændt. Indtil brandårsagen er fundet bedes I at undlade at benytte vaskekælderen.

Vi håber at lukningen bliver af kort varighed.