Vaskekortet

Peter Skautrup overtager administration af vaskekort.

Så hvis du skal have nyt vaskekort eller tanket dit gamle op, skal du henvende dig til Peter Skautrup, Faksegade 7, 3.th.

Oprydning

På arbejdsdagen 7/10 blev der også ryddet op i fællesarealerne. De ting, der ikke var mærket med navn og adresse blev sat til storskrald.

Kig efter i storskraldshjørnet, hvis du er bange for, du har mistet noget, du gerne ville beholde.

Husk at fællesarealerne ikke er til privat opmagasinering.