Vaskekortet

Peter Skautrup overtager administration af vaskekort.

Så hvis du skal have nyt vaskekort eller tanket dit gamle op, skal du henvende dig til Peter Skautrup, Faksegade 7, 3.th.