Rottefri

Kære Alle Beboere i Rosenoden.

Vi er nu rottefri i hele ejendommen!

Og du behøver ikke længere at lukke dit toiletbræk eller have vægt liggende på toiletbrættet.

Og børnene kan nu igen lege og sove i gårdene.

Sandkassen får nyt sand i foråret.

Alle berørte kældergange er 27/11 blevet støvsuget samt desinficeret.

Kloakmester Heidi fra Haxholm Kloak og VVS er færdig med at grave i Lille Gård og bliver i løbet af de næste 6-8 uger færdige i Store Gård med at udbedre de sidste skader.

I Store Gård ligger kloakledningerne meget dybt og derfor tager gravearbejdet lidt længere tid.

  • Der er forsat nogle kloakledninger ude i fortovene, som de skal lave, men dette bliver i det nye år.
  • Og i 2016 skal de ”strømpefore” nogle mindre skadede rør under portene uden at grave op.
  • Samt  desuden grave op i forbindelse med renovering af nogle brønde i begge gårde.

 

Containeren og gruset foran porten til Store Gård bliver fjernet fredag den 18. december og der kommer ikke en jordcontainer igen i det nye år

Vi må i foreningen dog forsat opfordre til omtanke;

Sørg for at affaldscontainerens låg kan lukke helt, når du har lagt dit skrald i – ellers flyt det til en anden affaldscontainer.

Lad ikke portene stå åben – da en overflade-rotte vil kunne løbe ind!

 

På bestyrelsens vegne

Anna Hedegaard Mogensen
Ejendomsadministrator