Administrator

EF Rosenoden administreres af Valdal Advokatfirma.

Alle henvendelser vedr. administration, opkrævning af fællesudgifter, forsikringsanmeldelser, ejendomsmæglerhenvendelser, eller lign. rettes til Administrator:

Foreningens kontaktperson er Frank Fürst  / e-mail: ffu@valdal.com / tlf.: 82 33 40 84

Der henvises til login for ejere/beboere for adgange til foreningens dokumenter og referater fra bestyrelsesmøder