AKUT INSTRUKS / EMERGENCY CONTACT

Når uheldet er ude  / English below

VAND / VARME / KLOAK – STANDS PROBLEMET – LUK FOR VANDTILFØRSLEN

Først skal du forsøge at stoppe problemet af hensyn til følgeskader for dine naboer! Luk vandet lokalt på ballofix, hvis problemet er større hent hjælp! 

HAUGAARD OMEGNENS VVS DØGNVAGT (36 16 11 77 ) , eller

VICEVÆRTEN (35 36 48 30),

Alternativt tag kontakt til bestyrelsen via Probo. Alle anmeldelser til forsikring skal godkendes af Bestyrelsen.

NÅR SKADEN ER BREMSET
Ring dernæst til Administrator 82 33 40 84 og aftal hvordan skaden udbedres.  Bemærk at ikke alle skader er foreningens og derfor vil der være tilfælde hvor foreningens forsikring ikke skal involveres, derfor skal al kontakt vedr. eventuel forsikringsdækning gå via foreningens administrator. Viceværten yder også skadesservice og vil kunne hjælpe med at rengøre, og affugte i tilfælde af vandskader.

Ikke akutte skader, såsom behov for reparationer, bedes sendt til viceværten på drift@servicefirmaet.dk

Water / heating / drains – STOP THE PROBLEM – SHUT OFF THE WATER SUPPLY

If case of damages to pipes, heating or drains resulting in water damages, stop the problem! shut off water supply locally or in the basement. Need help then contact our plumber or janitor:

HAUGAARD OMEGNENS VVS DØGNVAGT (36 16 11 77 )
or the janitor (Servicefirmaet 35 36 48 30).

Alternatively contact Housing Board/Bestyrelse via the Probo system.