AKUT INSTRUKS / EMERGENCY CONTACT

Når uheldet er ude  / English below

VAND / VARME / KLOAK – STANDS PROBLEMET – LUK FOR VANDTILFØRSLEN

Først skal du forsøge at stoppe problemet af hensyn til følgeskader for dine naboer!

RING OMGÅENDE TIL 

BØGEBJERG VVS DØGNVAGT (40 90 75 60) , eller

VICEVÆRTEN (35 36 48 30),

Alternativt ring gerne til Formanden (20 11 68 69) eller andre medlemmer af bestyrelsen, som også har mulighed for at lukke for vandet.

NÅR SKADEN ER BREMSET Ring dernæst til Administrator 82 33 40 84 og aftal hvor ledes skaden udbedres.  Bemærk at ikke alle skader er foreningens og derfor vil der være tilfælde hvor foreningens forsikring ikke skal involveres, derfor skal al kontakt vedr. eventuel forsikringsdækning gå via foreningens administrator. Viceværten yder også skadesservice og vil kunne hjælpe med at rengøre, og affugte i tilfælde af vandskader.

Ikke akutte skader, såsom behov for reparationer, bedes sendt til viceværten på drift@servicefirmaet.dk

Water / heating / drains – STOP THE PROBLEM – SHUT OFF THE WATER SUPPLY

If case of damages to pipes, heating or drains resulting in water damages, contact Bøgebjerg VVS (40 90 75 60)  or the janitor (Servicefirmaet 35 36 48 30) immediately.

Alternatively contact the Chairman of the Board/Bestyrelse (20 11 68 69) or any other member of the Bestyrelse, they know how to shut off the water.