Arbejdsweekend

Arbejdsweekend søndag den 4/10 kl. 10 – 14 og vi glæder os til at se jer og i arbejdsweekenden rydder vi bl.a. op i Værkstedet/ Fastelavnskælderen – så sæt navn på hvis du har  noget dernede, der skal gemmes

Rotter

Der har desværre været en utæthed i vores kloak, så rotter har fået adgang til vores kælder. De er kommet ind under Faksegade 7, hvor flere beboere har haft rottebesøg i deres kælderrum.

Hullet i kloakken er nu stoppet, og kommunen har sat fælder op, men alle beboere bedes for deres egen skyld besigtige deres kælderrum snarest – også selv om det ikke ligger under nr. 7, da rotter som bekendt kan komme vidt omkring.

Har du haft besøg af rotterne i dit kælderrum, bedes du give besked til Dorte i bestyrelsen på dsw@danskeerhvervsskoler.dk, inden du foretager dig noget, da vi forventer et efterspil i forhold til forsikring og rengøring.

Yderligere information i næste beboernyt.

Flaskecontaineren

Hvis flaskecontaineren i Store Gård er fyldt bedes man finde en offentlig flaskecontainer i stedet for at stille flaskerne enkeltvis ved siden af vores container.