Ordinær generalforsamling 2017

Der er ordinær generalforsamling i Rosenoden – Tirsdag den 10. maj 2017 kl. 19  i Østerbrohuset, Århusgade. Der kommer formel indkaldelse efter foreningens vedtægter.

På vegne af bestyrelsen

Med venlig hilsen

Steffen Gabriel Brandenhoff

Bestyrelsesmedlem

Arbejdsdag i foreningen

Søndag den 1. maj kl. 10 er der arbejdsdag i foreningen.

Alle bedes møde op i gården og påtage sig forskellige vedligeholdelsesopgaver på fælles arealerne.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at lejligheder, der ikke er repræsenteret på arbejdsdagen, vil efterfølgende blive opkrævet 300 kr.

På vegne af bestyrelsen

Med venlig hilsen

Anna Hedegaard Mogensen
Ejendomsadministrator

 

 

Varmeaflæsning

Kære alle beboere i Rosenoden.

 

Brunata kommer og varmeaflæser nu på onsdag 9/3 og torsdag den 10/3 – se opslag i jeres opgange med det præcise tidspunkt.

Nogle af os har – for første gang nogen sinde – konstateret at ampullen med farvet væske, som der hvert år indsættes en ny af i måleren på hver radiator ved Brunata, er tørret ud, eller har luftbobler midt i ampullen med indtørret væske (og væsken har skiftet farve fra mørkeorange til lilla)

– og derved fremstår det, som om man fx. har brugt 60 enheder eller det hele på denne fyringssæson – hvilket på ingen måde afspejler virkeligheden.

 

Så herfra lyder en klar opfordring til at man tjekker alle ens målere på radiatorerne inden Brunata kommer

– man kan med fordel lyse med en lygte og se om væsken er flydende og mørkeorange.

 

Hvis andre kan konstatere, at deres ampuller med farvet væske lige ledes er udtørret, bedes I sende en mail til Ira Hagen fra bestyrelsen (ira@cool.dk), så vi kan få et samlet overbliv over problemet.

 

På vegne af Bestyrelsen Rosenoden

 

Med venlig hilsen

Anna Hedegaard Mogensen
Ejendomsadministrator