Arbejdsdag i EF Rosenoden 30.april 2017

Søndag den 30.april 2017 kl. 10 er der arbejdsdag i foreningen.

Alle bedes møde op i gården og påtage sig forskellige vedligeholdelsesopgaver på fælles arealerne.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at lejligheder, der ikke er repræsenteret på arbejdsdagen, vil efterfølgende blive opkrævet 300 kr.

På vegne af bestyrelsen

Med venlig hilsen

Steffen Gabriel Brandenhoff

Ordinær generalforsamling 2017

Der er ordinær generalforsamling i Rosenoden – Tirsdag den 10. maj 2017 kl. 19  i Østerbrohuset, Århusgade. Der kommer formel indkaldelse efter foreningens vedtægter.

På vegne af bestyrelsen

Med venlig hilsen

Steffen Gabriel Brandenhoff

Bestyrelsesmedlem

Arbejdsdag i foreningen

Søndag den 1. maj kl. 10 er der arbejdsdag i foreningen.

Alle bedes møde op i gården og påtage sig forskellige vedligeholdelsesopgaver på fælles arealerne.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at lejligheder, der ikke er repræsenteret på arbejdsdagen, vil efterfølgende blive opkrævet 300 kr.

På vegne af bestyrelsen

Med venlig hilsen

Anna Hedegaard Mogensen
Ejendomsadministrator

 

 

Varmeaflæsning

Kære alle beboere i Rosenoden.

 

Brunata kommer og varmeaflæser nu på onsdag 9/3 og torsdag den 10/3 – se opslag i jeres opgange med det præcise tidspunkt.

Nogle af os har – for første gang nogen sinde – konstateret at ampullen med farvet væske, som der hvert år indsættes en ny af i måleren på hver radiator ved Brunata, er tørret ud, eller har luftbobler midt i ampullen med indtørret væske (og væsken har skiftet farve fra mørkeorange til lilla)

– og derved fremstår det, som om man fx. har brugt 60 enheder eller det hele på denne fyringssæson – hvilket på ingen måde afspejler virkeligheden.

 

Så herfra lyder en klar opfordring til at man tjekker alle ens målere på radiatorerne inden Brunata kommer

– man kan med fordel lyse med en lygte og se om væsken er flydende og mørkeorange.

 

Hvis andre kan konstatere, at deres ampuller med farvet væske lige ledes er udtørret, bedes I sende en mail til Ira Hagen fra bestyrelsen (ira@cool.dk), så vi kan få et samlet overbliv over problemet.

 

På vegne af Bestyrelsen Rosenoden

 

Med venlig hilsen

Anna Hedegaard Mogensen
Ejendomsadministrator

Affald, stiger og værkstedet samt hjemmesiden EF Rosenoden

Kære Alle beboere i EF Rosenoden.

 

 • Bestyrelsen vil hermed gøre opmærksom på, at der ikke eksisterer en storskraldsordning i EF Rosenoden
  • Se HER for den opdaterede ’Håndtering af affald i Rosenoden 13. januar 2016’ (og læs den gerne i al almindelighed – så du er opdateret med din affaldssortering)
  • Der var bestilt afhentning af de sidste juletræer til 12/1-16 – men da de endnu ikke er afhentet, rykker vi Nem-affald så de bliver afhentet snarest.

 

 • Vores hjemmeside www.Rosenoden.dk er nu fuldstændig opdateret og meget nyt er tilføjet – så prøv den
  • Vigtigt – nogle gange gemmer jeres browser den forrige version. Man kan trykke: PCWindows: ctrl + F5 Mac/Apple: Apple + R eller command + R for at opdatere

 

 • Vores fælles værksted ’Fastelavnskælderen’ er igen åbent for alle – det er den almindelige nøgle, som kan låse hængelåsen op.

 

 • Der står stiger i forskellige højder til fri afbenyttelse – så længe man husker at stille dem tilbage igen – i såvel værkstedet samt i kælderen ved cykelrampen i Lille gård – og her står også et lille maler-stillads

 

 • Alle dørpumper er blevet justeret af Sesam 15/12 2015

– og samtidig vil snedkeren gå i gang med at udskifte hængslerne på de dobbelte hoveddøre i Odensegade 18 samt Faksegade 3 + 5 + 7 samt Rosenvængets Alle 19, da de alle er meget slidte og dermed vanskeliggør at dørpumperne kan virke ordentligt.

 

 • Oplever I problemer med dørpumperne – så tjek selv venligst først om palen er korrekt trykket helt i for neden og for oven i den blivende del af døren ( den del af døren, som man ikke åbner)
  • dette gælder både i de hoveddørene samt portene – da dette er den primære årsag til, at dørpumperne ikke kan få døren til at lukke og låse
  • På nuværende tidspunkt er det meldt til Sesam at bagdøren Faksegade 3/ Rosenvængets Alle 19 ikke låser samt lukker for hårdt, da den nye lås ikke er monteret korrekt
  • Ligeledes er døren til 17A fra Store gård meldt til Sesam
  • Porten til Store Gård var skyde-slåerne ikke sat i – det er de nu og den lukker her til aften ok
  • Såfremt døren ikke lukker og låser, bedes I sende en mail til Ira fra bestyrelsen på: ira@cool.dk, da hun har kontakten til Sesam

 

På vegne af Bestyrelsen Rosenoden

 

Med venlig hilsen

 

Anna Hedegaard Mogensen
Ejendomsadministrator

Rottefri

Kære Alle Beboere i Rosenoden.

Vi er nu rottefri i hele ejendommen!

Og du behøver ikke længere at lukke dit toiletbræk eller have vægt liggende på toiletbrættet.

Og børnene kan nu igen lege og sove i gårdene.

Sandkassen får nyt sand i foråret.

Alle berørte kældergange er 27/11 blevet støvsuget samt desinficeret.

Kloakmester Heidi fra Haxholm Kloak og VVS er færdig med at grave i Lille Gård og bliver i løbet af de næste 6-8 uger færdige i Store Gård med at udbedre de sidste skader.

I Store Gård ligger kloakledningerne meget dybt og derfor tager gravearbejdet lidt længere tid.

 • Der er forsat nogle kloakledninger ude i fortovene, som de skal lave, men dette bliver i det nye år.
 • Og i 2016 skal de ”strømpefore” nogle mindre skadede rør under portene uden at grave op.
 • Samt  desuden grave op i forbindelse med renovering af nogle brønde i begge gårde.

 

Containeren og gruset foran porten til Store Gård bliver fjernet fredag den 18. december og der kommer ikke en jordcontainer igen i det nye år

Vi må i foreningen dog forsat opfordre til omtanke;

Sørg for at affaldscontainerens låg kan lukke helt, når du har lagt dit skrald i – ellers flyt det til en anden affaldscontainer.

Lad ikke portene stå åben – da en overflade-rotte vil kunne løbe ind!

 

På bestyrelsens vegne

Anna Hedegaard Mogensen
Ejendomsadministrator

Arbejdsweekend

Arbejdsweekend søndag den 4/10 kl. 10 – 14 og vi glæder os til at se jer og i arbejdsweekenden rydder vi bl.a. op i Værkstedet/ Fastelavnskælderen – så sæt navn på hvis du har  noget dernede, der skal gemmes