Information

Velkommen i ejerforeningen Rosenoden.

Rosenoden er en bykarré  beliggende i Rosenvænget-ælderruvarteret på Østerbro,  med adresserne: Rosenvængets Allé 17, 17A, 17B og 19, Faksegade 3, 5 og 7 og Odensegade 18.

Administrator

Se denne side: Administrator

Affald

Der er almindelige affaldscontainere i begge gårde. Hertil kommer papircontainere, containere til Hård plast, Elektronik, Metal, flaskecontainere samt et miljøskab til farligt affald (kun i Store Gård) samt batteriaffaldsbeholdere som også findes i begge gårde.

Storskraldsordningen er nedlagt. I forbindelse med arbejdsweekends (en i april og en i ultimo september/primo oktober) bestilles altid en container, og at beboere bedes opbevare de ting de ønsker at at skille sig af med i deres kælderrum ind, til arbejdsweekenderne eller selv køre på containerpladsen

Se mere om affaldshåndtering, find nærmeste genbrugsstation osv HER.

Bageren

Der er et bageri beliggende i ejendommen, i Rosenvængets Alle. Bageriet råder over et par af affaldscontainerne i lille gård.

Cykler

Mange beboere har cykler. Som det fremgår af husordenen skal vi parkere vores cykler i cykelstativerne inde i store gård og lille gård.  Der er imidlertid ikke helt plads nok og i realiteten er det svært at holde styr på cykelparkeringen.  Vi må  opfordre til, at den enkelte i det daglige viser hensyn til fællesskabet, når cyklen parkeres. Cykler kan også stilles i cykelkælderen.

Både i Store Gård (i den nordlige ende) og i Lille Gård (mod syd), er der nedgang til cykelkældre. Ladcykler og lignende skal parkeres i Store Gård jvf Husorden

Dørtelefon

Nye navneskilte i dørtelefon bestilles hos og isættes af vores vicevært.

Energiattest

Hvis du skal sælge lejligheden kan du få brug for ejendommens energiattest 2010

Ejendomsservice

Se venligst hjemmesiden under vicevært

Fakta om ejendommen

Ejendommen er bygget i 1903 . Der er 82 beboelseslejligheder med eget køkken (i alt 9326  kvm.).

Hovedparten af lejlighederne er ejerlejligheder. Resterende lejelejligheder ejes af Ejendomsselskabet af Januar 2002 P/S (4 stk).

Det er en etageejendom,  med 5 etager, ekskl. tagetage og kælder. Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) og tagdækningen er tagpap med taghældning.

Ejendommen har fjernvarme.

Der er  fuld kælder under ejendommen , der rummer cykelkælder, fælles vaskekælder, 1 fælles kælderrums amt et fælles værksted. Hver lejlighed er tilkendt et mindre kælderrum. P.t. er der dog et underskud af kælderrum.

Ejendommen har i år 2000 gennemgået en stor renovering af tag og vinduer.

Fastelavnskælder

Værkstedet, der ligger i kælderen i hjørnet af Store Gård under Odensegade/Faksegade kaldes ”Fastelavnskælderen”. Den bruges ikke p.t. til Fastelavnsfester for børn (det kræver, at der er nogle forældre, der atter tager initiativ), men kan nu benyttes som værksted. Nøglen er den samme vores almindelige dørnøgle (til opgange, porte mv.).

Husk at låse døren, når du er færdig dels af hensyn til værktøjet, så det ikke forsvinder, og dels for at sikre, at børn ikke kommer galt afsted.

HUSK også at rydde op efter dig, når du er færdig.

Forsikring

Alle anmeldelser til Foreningens forsikring SKAL gå gennem ejendommens administrator.

Fibernet

Alle lejligheder fik i juni 2008 indlagt Fibernet via Dong. Kablerne er trukket op af køkkentrapperne, hvorfor Fibernets-boksen oftest vil være placeret ved lejlighedens bagtrappen.
Senere er fibrene overdraget til TDC, men beboerne kan frit vælge udbyder på Internet, TV med mere.

Den nuværende fibernet boks (hvide boks ”packetfront” ca. 20 x 10 cm) der sidder i de flestes lejligheder ved bagdøren skal udskiftes til et fiber kapstik og en fiberconverter/ medieconverter for at fibernettet kan komme til at virke. Dette skal gøres af TDC som ejer fibernettet uanset hvem man ellers ønsker som udbyder, og denne udskiftning skulle gerne ikke koste noget.

Fælles beboeraktiviteter

Et par gange om året indkalder bestyrelsen til fælles aktivitet  en lørdag, en søndag eller et par aftener. Der er brug for at beboerne i fællesskab foretager noget vedligeholdelsesarbejde, oprydning og forskønnelse af fællesarealer og af for eksempel havemøbler, legeplads, cykelparkering og beplantning. Ved manglende fremmøde opkræves et ekstra bidrag over fællesudgifterne på 300 kr pr. lejlighed. Herudover henvises til beboernes Facebook gruppe hvor andre sociale aktiviteter kan planlægges.

Fællesudgifter

I fællesudgifterne er vandforbrug inkluderet, da vi ikke har vandmålere på de enkelte lejligheder. Dette vil i givet fald blive en udgift på ca. kr. 5.000 pr. lejlighed og bestyrelsen skønner ikke, at denne udgift vil kunne tjene sig hjem.

El, varme og gas betales derimod særskilt og er ikke inkluderet i fællesudgifterne.

Den nemmeste måde at betale fællesudgifter er, at tilmelde sig PBS, så bliver beløbet automatisk betalt på sidste rettidige betalingsdag.

Ejerforeningen har en skrap procedure med hensyn til restancer, idet vi er af den opfattelse, at jo mindre restancen er, des større er chancen for at få pengene. Vi har derfor en praksis, der betyder, at administrator allerede efter 2 måneders restance sender restancen til retslig inkasso, hvilket betyder forøgede udgifter for den pågældende ejer.

Som sikkerhed for misligholdelse af fællesudgifterne er der i hver lejlighed tinglyst et ejerpantebrev vedtægter.

Sammen med de månedlige fællesudgifter opkræves et á conto beløb til varmeudgifter. Varmemålere aflæses hvert år i marts/april måned.

Gårdene

Ejendommens 2 gårde bruges flittigt især om sommeren af såvel voksne og børn. Havemøbler i gårdene er til fælles brug, og der forefindes en grill i Store gård til fælles afbenyttelse.

Vedligeholdelse af gårdene og blomsteranlæg sker i et vist omfang ved  indsats fra beboeres side, og derfor er alle beboere en mere end velkomne til at vande både bede, græsplæne og altankasser hen over sommeren specielt i Store Gård.

Hvert forår købes der blomster til altankasserne.

Ejerforeningen forestod en større gårdrenovering i 2008.

Kvarteret

Rosenvængets Alle, Faksegade og Odensegade ligger som stille sidegader til Østerbrogade og Nordre Frihavnsgade og samtidig tæt på centrale buslinjer:1A, 3A, 14 og 15.  S-togsstationerne Østerport og Frihavn ligger ca. 10 minutters gang fra Rosenoden.   Kvarteret er præget af en charmerende blanding af beboelse, småerhverv, større arbejdspladser, caféer og  velfærdsservice.

Østerbrogade og  Nordre Frihavnsgade byder på flere indkøbsmuligheder. Her findes  supermarkeder og specialbutikker indenfor såvel fødevarer, tøj, isenkram, gaveshops, foto, dyr, blomster m.m.

Der er daginstitutioner i kvarteret samt dagpleje central,  folkeskoler og gymnasium. Fælled Parkens åbne græsarealer ligger 5 minutters gang herfra, ligeså Parkens sports- og koncertanlæg.  Store arrangementer i Parken mærkes i vores gader, da mange mennesker passerer forbi  og  mange har brug for at parkere bilen.

Langelinie og vandet ved Københavns havn kan nås til fods på mindre end et kvarter.

Kælderrum

Alle lejligheder har adgang til et kælderrum, der tilhører lejligheden og er nummereret med rød maling med lejlighedsnummeret. Den enkelte beboer er forpligtiget til at påsætte et skilt på kælderrumsdøren med navn, samt mobilnummer.
I kælderrummene må der ikke opbevares brandbare væsker og af hensyn til fremkommelighed og brandfare, må der ikke henstilles noget i kældergangene. Kældergangene bliver tømt hver måned og effekterne smidt ud.
Der må IKKE og aldrig opbevares gasflasker i eget eller fælles kælderrum!
Hvis en beboer i en kort periode (max. 3 måneder) har brug at opbevare effekter, man ikke har plads til, kan man aftale med bestyrelsen, at tingene placeres i kælderen. Ved længere tids opbevaring henvises til diverse flyttefirmaer, der har opbevaringsfaciliteter, f.eks. Shurgard

Postkasser

Skiltningen på postkasserne er standardiseret, så den svarer til postkassemærket. Klik ind på dette link og udfyld med dit navn og adresse. Print dit navneskilt, klip det til og sæt det ind i kanalen på din postkasse. Så ser det pænt ud.

Toilet

I Lille gård ved porten til Rosenvængets Alle 17 er der et fælles gårdtoilet, det er den samme nøgle, som til opgangsdørerne. Efterlad det pænt efter dig og bidrag gerne med en rulle toiletpapir.

Vaskekælder

Vaskekælderen har 3 vaskemaskiner , og 2 tørretumblere.

Der er sat nyt betalingssystem op i vaskekælderen. Du kan finde vejledningen under husorden eller VASKEKORT. Man medbringer selv vaskepulver.

Af hensyn til børns sikkerhed – og for at undgå katte og tyveri – skal døren til vaskekælderen være aflåset, og vaskekurve må ikke fjernes fra vaskekælderen.

Vaskeriets åbningstid er kl. 07.00 til 21:00 og denne skal respekteres.