Altaner

Altaner i E/F Rosenoden

På denne side finder du referater, orientering og spørgsmål/svar om etablering af altaner i ejerforeningen

Projektafslutning

Alle mangler efter etableringen er nu lavet.

Hver enkelt altanejer indbetalte et beløb til forudseelige udgifter og de penge, der er blevet tilovers er udbetalt til hver enkelt altanejer.

Altanudvalget er dermed også nedlagt.

1-års gennemgang

Der vil blive afholdt 1-års gennemgang med Altan.dk primo 2009.

Kjeld Christian Krarup vil forestå denne gennemgang.

Til orientering, så ”nul-stilles” alle tidligere fejl og mangler, hvilket betyder, at de skal indmeldes på det skema, der udsendes i begyndelsen af 2009.

Referater

Der afholdes ugentlige byggemøder. Du kan se referaterne her:

Afleveringsforretning

Her kan du læse referatet fra afleveringsforretningerne. Du kan f. eks. bruge referatet til at være opmærksom på, hvilke ting du skal holde øje med på din altan:

Økonomi

 • 14/12 2008
  Økonomien blev ikke så slem som det var frygtet, så der bliver et mindre beløb tilovers til hver enkelt altanejer.
 • 21/4 2008
  Vi har nu fået opgørelsen af Altan.dks el-forbrug. Dette skal afregnes med ejerforeningen, og det har vist sig at være markant større, end vi havde forventet.
  Du skal derfor ikke forvente, at der bliver tilbagebetalt noget.
  Vi mangler fortsat nogle få regninger, f.eks. et nedløbsrør i Store Gård og elektrikkerens opsætning af ledninger samt indkøb og opsætning af 2 ødelagte lamper.
 • 10/2 2008
  Alt tyder på, at der vil blive tale om en tilbagebetaling på ca. kr. 2.000,- pr. altan. Det eksakte beløb afhænger dog af de endelige afregninger fra Altan.dk og kommunen, og det kan nemt trække ud, så du skal ikke vente en tilbagebetaling før omkring 1.4.2008.

Spørgsmål/Svar – opdateret 23.10 2007

Klik på Spørgsmål & Svar

Du kan også finde de spørgsmål, der har været stillet og svarene herpå. Hvis du har yderligere spørgsmål: Send venligst en mail til Altanudvalget.

 

Vedligeholdelse:

Her kan du finde Vedligeholdelsesguiden til din altan.

 

Status

Klik på status

Her kan du i datoorden finde en status på altanetableringen.

Under punktet kan du også finde tegninger, der viser placeringen på de enkelte opgange (ranker).

 

Tidsplan – opdateret 19.02.2008

Der varsles afleveringsforretning på de sidste altaner i uge 7, således at gennemgangen vil foregå i tirsdag den 19/2 fra kl. 7.30.

Mangelarbejder laves efterfølgende.

Hvis der opdages mangler ved altanen efterfølgende, vil opgaven blive lavet ved 1 års-gennemgangen. Hvis det er en kritisk fejl, vil den blive lavet med det samme.

Her kan du se en opdateret tidsplan, der fortæller, hvornår man kan forvente, at altanen etableres i de forskellige opgange. Altan.dk forventer at slutdatoen bliver primo februar.

 

Rankeoversætter

Vi opererer med ”ranker” i stedet opgange, da f. eks. Faksegade 7 er forskellig alt efter om det er Faksegade 7, tv. Eller Faksegade 7,th. Du kan finde en oversættelse mellem Ranke og opgang her.