Farligt affald

Der må ekstraordinært henstilles farligt affald i storskraldshjørnet i uge 26 til afhentning 4.7.(Jf sidste nr. af beboernyt.) Affaldet skal stå samlet og let tilgængeligt