Affaldssituationen

Takket være gode tiltag fra Bjørn/Jack  er der nu udsigt til, at vi kan få styr på affaldssituationen.

Som mange har bemærket, er der opstillet glascontainer og miljøskab i store gård.

Storskraldshjørnet er delt op, så man nu må stille elektronisk affald til højre og almindelig storskrald i venstre side af hjørnet.

I den sidste ende er det selvfølgelig op til beboerne, om vi skal have styr på affaldssituationen.

Følg anvisningerne på skiltningen. Der må stadigvæk ikke henstilles byggeaffald  eller nedrevne køkkener. Det må man selv bortskaffe.

Miljøskabet er aflåst, men Jack har nøglen, og han vil holde øje med, at det, der stilles ved skabet, kommer derind.