Arbejdsdag i foreningen

Søndag den 1. maj kl. 10 er der arbejdsdag i foreningen.

Alle bedes møde op i gården og påtage sig forskellige vedligeholdelsesopgaver på fælles arealerne.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at lejligheder, der ikke er repræsenteret på arbejdsdagen, vil efterfølgende blive opkrævet 300 kr.

På vegne af bestyrelsen

Med venlig hilsen

Anna Hedegaard Mogensen
Ejendomsadministrator