Administrator

EF Rosenoden administreres af Valdal Advokatfirma, Svanemøllevej 25, 2100 Kbh Ø.
Alle henvendelser vedr. administration, opkrævning af fællesudgifter, forsikringsanmeldelser, ejendomsmæglerhenvendelser, eller lign. rettes til Administrator:

Foreningens kontaktperson er Niels Ole Rishøj / e-mail: nor @ valdal.com / tlf.: 82 33 40 51

Der henvises til login for ejere/beboere for adgange til foreningens dokumenter og referater fra bestyrelsesmøder