Affald, stiger og værkstedet samt hjemmesiden EF Rosenoden

Kære Alle beboere i EF Rosenoden.

 

 • Bestyrelsen vil hermed gøre opmærksom på, at der ikke eksisterer en storskraldsordning i EF Rosenoden
  • Se HER for den opdaterede ’Håndtering af affald i Rosenoden 13. januar 2016’ (og læs den gerne i al almindelighed – så du er opdateret med din affaldssortering)
  • Der var bestilt afhentning af de sidste juletræer til 12/1-16 – men da de endnu ikke er afhentet, rykker vi Nem-affald så de bliver afhentet snarest.

 

 • Vores hjemmeside www.Rosenoden.dk er nu fuldstændig opdateret og meget nyt er tilføjet – så prøv den
  • Vigtigt – nogle gange gemmer jeres browser den forrige version. Man kan trykke: PCWindows: ctrl + F5 Mac/Apple: Apple + R eller command + R for at opdatere

 

 • Vores fælles værksted ’Fastelavnskælderen’ er igen åbent for alle – det er den almindelige nøgle, som kan låse hængelåsen op.

 

 • Der står stiger i forskellige højder til fri afbenyttelse – så længe man husker at stille dem tilbage igen – i såvel værkstedet samt i kælderen ved cykelrampen i Lille gård – og her står også et lille maler-stillads

 

 • Alle dørpumper er blevet justeret af Sesam 15/12 2015

– og samtidig vil snedkeren gå i gang med at udskifte hængslerne på de dobbelte hoveddøre i Odensegade 18 samt Faksegade 3 + 5 + 7 samt Rosenvængets Alle 19, da de alle er meget slidte og dermed vanskeliggør at dørpumperne kan virke ordentligt.

 

 • Oplever I problemer med dørpumperne – så tjek selv venligst først om palen er korrekt trykket helt i for neden og for oven i den blivende del af døren ( den del af døren, som man ikke åbner)
  • dette gælder både i de hoveddørene samt portene – da dette er den primære årsag til, at dørpumperne ikke kan få døren til at lukke og låse
  • På nuværende tidspunkt er det meldt til Sesam at bagdøren Faksegade 3/ Rosenvængets Alle 19 ikke låser samt lukker for hårdt, da den nye lås ikke er monteret korrekt
  • Ligeledes er døren til 17A fra Store gård meldt til Sesam
  • Porten til Store Gård var skyde-slåerne ikke sat i – det er de nu og den lukker her til aften ok
  • Såfremt døren ikke lukker og låser, bedes I sende en mail til Ira fra bestyrelsen på: ira@cool.dk, da hun har kontakten til Sesam

 

På vegne af Bestyrelsen Rosenoden

 

Med venlig hilsen

 

Anna Hedegaard Mogensen
Ejendomsadministrator

Rottefri

Kære Alle Beboere i Rosenoden.

Vi er nu rottefri i hele ejendommen!

Og du behøver ikke længere at lukke dit toiletbræk eller have vægt liggende på toiletbrættet.

Og børnene kan nu igen lege og sove i gårdene.

Sandkassen får nyt sand i foråret.

Alle berørte kældergange er 27/11 blevet støvsuget samt desinficeret.

Kloakmester Heidi fra Haxholm Kloak og VVS er færdig med at grave i Lille Gård og bliver i løbet af de næste 6-8 uger færdige i Store Gård med at udbedre de sidste skader.

I Store Gård ligger kloakledningerne meget dybt og derfor tager gravearbejdet lidt længere tid.

 • Der er forsat nogle kloakledninger ude i fortovene, som de skal lave, men dette bliver i det nye år.
 • Og i 2016 skal de ”strømpefore” nogle mindre skadede rør under portene uden at grave op.
 • Samt  desuden grave op i forbindelse med renovering af nogle brønde i begge gårde.

 

Containeren og gruset foran porten til Store Gård bliver fjernet fredag den 18. december og der kommer ikke en jordcontainer igen i det nye år

Vi må i foreningen dog forsat opfordre til omtanke;

Sørg for at affaldscontainerens låg kan lukke helt, når du har lagt dit skrald i – ellers flyt det til en anden affaldscontainer.

Lad ikke portene stå åben – da en overflade-rotte vil kunne løbe ind!

 

På bestyrelsens vegne

Anna Hedegaard Mogensen
Ejendomsadministrator