Login for ejere/beboere

Login på foreningens beskyttede portal for ejere og beboere for mere information om foreningen, herunder referater fra Generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, samt relevante ejendomsdokumenter mv.

https://rosenoden.probo.dk/member/login/